HomeActueelSGP: Rutte moet naar Brussel voor pulsvissers

SGP: Rutte moet naar Brussel voor pulsvissers

Publicatiedatum: 21 feb. 2019 | Tweede Kamer

Kamerlid Roelof Bisschop wil dat premier Rutte zich in Brussel gaat inzetten voor de Nederlandse pulsvissers. Dat zei hij donderdag tijdens het Kamerdebat over dit onderwerp. Lees hieronder zijn bijdrage of bekijk de video.

"Ik begin steeds beter te begrijpen waarom de Britten graag uit de Europese Unie willen…

Het voorgestelde pulskorverbod in de Verordening technische maatregelen druist in tegen hogere EU-regelgeving. Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie zich in moet zetten voor milieubescherming. De algemene Visserijverordening maakt dat concreet: minder ongewenste bijvangsten en milieueffecten. Het is zelfs de doelstelling van de Verordening technische maatregelen.  En wat levert de pulskor op? Veel minder bodemberoering, veel minder discards en veel minder brandstofverbruik en CO2-emissie!

Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie wetenschappelijke en technische vooruitgang bevordert. Een pulskorverbod werpt de visserij terug in de tijd. Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie toeziet op de samenhang tussen beleidsmaatregelen. Deze samenhang is zoek. Met de aanlandplicht moeten ongewenste bijvangsten omlaag. Door het pulskorverbod gaan de ongewenste bijvangsten omhoog.

De Visserijverordening vraagt besluitvorming op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies. De pulskor wordt omringd door positieve adviezen! Van Imares. Van ICES. Van de Noordzeeadviesraad.

Gehoor geven aan emotie en leugens past hier niet bij.  Kortom, een pulskorverbod is in strijd met Europese afspraken. En onze vooruitstrevende vissers zijn de dupe.

Ik vraag het kabinet om premier Rutte naar Brussel te sturen. Als Brussel wil dat Nederland ook uit de Unie vertrekt, moet ze zo doorgaan. Ik vraag het kabinet om naar het Europese Hof te stappen als het verbod doorgezet wordt. Het is ook strijdig met andere EU-afspraken.

Na afloop van de triloog leek het duidelijk: de helft van de pulskorvissers mag door tot 2021, de andere helft moet direct stoppen. Na het lezen van het aangepaste voorstel, heb ik wat vragen. Ik probeer het even af te pellen. 22 vergunningen zijn verleend op basis van de huidige vrijstelling van 5% in de Verordening technische maatregelen. Ik maak uit het aangepaste voorstel op dat deze vrijstelling halverwege 2021 vervalt.

20 onderzoeksontheffingen zijn verleend op basis van de Verordening technische maatregelen. Ik maak uit het aangepaste voorstel op dat deze optie overeind blijft, maar dat bij meer dan zes ontheffingen toestemming van Brussel gevraagd moet worden. Is het de inzet om deze 20 vissers voorlopig door te laten gaan?

42 ontheffingen zijn verleend op basis van de Visserijverordening voor aanlandplichtonderzoek. Die lopen dit jaar af. Deze vissers zouden moeten stoppen. Maar, klopt het dat dergelijke ontheffingen op zichzelf los staan van de Verordening technische maatregelen? Blijft deze optie dus in theorie openstaan?

In de afbouwperiode tot 2021 zouden geen nieuwe vergunningen afgegeven mogen worden. Klopt het dat dit niet geldt voor onderzoeksontheffingen? De minister schreef dat het akkoord voorziet in een clausule voor heroverweging van het verbod op basis van resultaten van internationaal gevalideerd onderzoek. In het aangepaste voorstel zie ik die niet zo gauw terug. Kan de minister dit toelichten?  

Graag wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid. Daar hebben onze vissers recht op."