HomeLid worden

Lid worden

Wilt u ook lid worden van SGP Urk? Vult u dan het onderstaande aanmeldformulier in. 

Aanmeldformulier

Ondergetekende verklaart:

  1. ​lid te willen worden van de Staatkundig Gereformeerde Partij alsmede de plaatselijke kiesvereniging (PKV) van de SGP te Urk*;
  2. van de statuten, het Algemeen Reglement en het Program van Beginselen van de partij kennis te hebben genomen;
  3. de in artikel 2 van die statuten omschreven grondslag - Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid inclusief het Program van Beginselen en het in artikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;
  4. de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie te zullen voldoen, deze bedraagt tot en met 2020 € 35.
  5. in te stemmen met het (doen) verwerken van onderstaande persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de SGP.

* Onze kiesvereniging draagt de naam "de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning" (Jesaja 33:22)