HomeOnze mensenOndernemersplatform SGP UrkAanmelden voor Ondernemersplatform SGP Urk

Aanmelden voor Ondernemersplatform SGP Urk

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij Ondernemersplatform SGP Urk. Samen staan we immers sterker. Wij vragen elke deelnemende onderneming vrijblijvend een bijdrage van € 100,- per jaar te doen om hiermee SGP Urk te ondersteunen. Als u lid wordt van het Ondernemersplatform SGP Urk ontvangt u een bewijs van betaling wanneer u uw bijdrage heeft overgemaakt. SGP Urk is een ANBI

Aanmelden voor het Ondernemersplatform SGP Urk kan met het onderstaande formulier.

Aanmeldformulier

Ondergetekende verklaart:

  1. ​deel te nemen aan Ondernemersplatform SGP Urk om:
    • in contact te blijven met Urker SGP Ondernemers, lokale, regionale, en landelijke SGP bestuurders; 
    • en SGP Urk te steunen;
  2. de door het bestuur van PKV SGP Urk jaarlijks vastgestelde bijdrage te zullen voldoen, deze bedraagt voor 2018 €100 / jaar;
  3. in te stemmen met het (doen) verwerken van ondervermelde persoonsgegevens voor doeleinden die de doelstelling van de partij rechtstreeks of middellijk bevorderen, zulks naar het oordeel van het Hoofdbestuur van de SGP en overeenkomstig hetgeen is bepaald in de desbetreffende door het Hoofdbestuur vastgestelde Leidraad verwerking persoonsgegevens.