H.J. (Hendrik Jan) Kaptijn

Raadslid

Hendrik Jan Kaptijn is getrouwd met Willie Bakker. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als groepsleerkracht op de Petrus Dathenusschool. Ook vervult hij daar een functie als ICT-er. Hendrik Jan is al jaren actief binnen de SGP. In het verleden heeft hij als secretaris nog deel uitgemaakt van de SGP-studievereniging ‘Sola-Scriptura’. Dit was de voorloper van de huidige SGP-jongeren. Kerkelijk behoort Hendrik Jan tot de Hersteld Hervormde Gemeente “Elim”. Binnen deze gemeente maakt hij  deel uit van de kerkvoogdij en is hij voorzitter van de mannenvereniging. Zijn focus ligt vooral bij de thema's Zorg, ICT, Visserij, Onderwijs.

Terug naar overzicht