SGP Wethouder Urk - Vacature

Contact

Heeft u een vraag, of loopt u tegen een bepaald probleem aan? Onze wethouder komt graag met u in contact. Klik op onderstaande knop om contact met de wethouder op te nemen:

Contact

 

Mijn portefeuille

 • 3e loco-burgemeester
 • Plaatsvervanger van wethouder F. Brouwer

Visserij / economische zaken en onderwijs

 • Economische zaken
 • Visserij
 • IJsselmeervisafslag
 • Haven
 • Middenstandszaken
 • Markt
 • Toerisme en recreatie
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Strand
 • Jeugdhonken
 • Speelvoorzieningen
 • Snippergroen
 • Beheer groen & grijs,
 • Wegenbeheer
 • Beheer riolering
 • Begraafplaatsen
 • Afvalinzameling
 • Grondverkopen bedrijventerreinen
 • Handhaving bedrijventerreinen
 • Personeel en organisatie

Projecten

 • Sluis Kornwerderzand en vaargeul
 • Buitendijkse haven
 • Binnendijks bedrijventerrein
 • Visieontwikkeling belevingscentrum/aquarium
 • Parkeren en verkeren in het oude dorp

Vertegenwoordiging in besturen

 • IJsselmeergroep
 • ROVA
 • Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)
 • Bestuurlijk Platform Visserij (BPV)
 • Vitens
 • Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF)
 • KIMO
 • Technofonds Flevoland BV

 

Informatie over het college van Burgemeester en Wethouders vindt u hier.