13 december 2018

Anno Domini 2018

Anno Domini 2018

Donderdag 13 december werd de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar 2018 gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis te Urk. Op de agenda stond een heel divers aantal onderwerpen. Dit mag wel kenmerkend worden genoemd voor het jaar 2018.

De vergadering kan worden samengevat onder de titel 'Anno Domini 2018: Oproep aan college en kabinet'. Eens temeer werd weer duidelijk dat Den Haag dichterbij is dan we denken. Burgemeester Pieter van Maaren werd op pad gestuurd met berichten voor 4 ministers. Waarover hieronder meer informatie.

De ouderen horen er bij

SGP Urk vroeg aan het begin van de vergadering bij de rondvraag aandacht voor de overlast die ouderen ondervinden van vuurwerk. Zou het geen goed idee zijn om verzorgingshuizen en andere instellingen te ontzien bij het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Namens SGP Urk voerde Hendrik Jan Kaptein hierover het woord.

De burgemeester zei toe een moreel appél te willen doen om ouderen te ontzien met het afsteken van vuurwerk. Zo kunnen zij ook een fijn oud en nieuw beleven. Urk mit Eenkanger. Oftewel: de ouderen horen er bij.

{iframe=//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=68185413-cc5e-48c1-8695-a4207f7cc1f5&offsets=2018-12-13T18:34:39.141Z,2018-12-13T18:39:07.072Z&width=640&height=360}

Exploitatieplan Schokkerhoek

Verder stond ook deze vergadering de nieuwe woonwijk Schokkerhoek op de agenda. Deze keer werd het herziene exploitatieplan vastgesteld. Dit zal bij leven en welzijn in de toekomst nog verschillende malen plaats gaan vinden daar de plannen zich natuurlijk steeds verder ontwikkelen en duidelijker worden. Schokkerhoek belooft een prachtig plan te worden. Wethouder Gerrit Post alsmede zijn ambtelijk team werd veelvuldig gecomplimenteerd. En terecht!

Oproep aan het kabinet: inzet voor vervolgde christin Asia Bibi

Unanieme steun was er ook voor de motie waarin de Urker gemeenteraad een oproep doet aan de Nederlandse regering om Asia Bibi een veilig thuis in Nederland aan te bieden. De Urker gemeenschap kan het niet langer aanzien dat internationaal gezien niemand de vingers wil branden aan deze christin die al zo vele jaren moet lijden onder christenvervolging. Asia voldoet aan alle voorwaarden die de Staat der Nederlanden verbindt aan het toewijzen van een verblijfsvergunning. Hoewel wij begrijpen dat er in praktische en organisatorische zin sprake is van ingrijpende consequenties voor een dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, roept Urk de regering op hier werk van te gaan maken. Urk is unaniem en van harte bereidt hieraan haar steentje bij te dragen.

{iframe=//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=68185413-cc5e-48c1-8695-a4207f7cc1f5&offsets=2018-12-13T18:59:38.825Z,2018-12-13T19:28:01Z&width=640&height=360}

Bereikbaarheid van Urk voor spoedeisende zorg

In het kader van de problematiek rondom de bereikbaarheid van een spoedeisende eerste hulp voor patienten uit Urk werd het college opgedragen de noodzaak van een verbreding van de N50 richting Zwolle nogmaals onder de aandacht te brengen van de betrokken ministers in Den Haag. Onderzocht moet worden of de budgetten die beschikbaar waren voor het in stand houden van een SEH te Lelystad (toezegging minister Bruins) wellicht kunnen worden vrijgemaakt voor het verbreden van de N50 zodat het Isala ziekenhuis te Zwolle beter bereikbaar worden voor Urk.

Slotwoord

Tot slot sloot de nestor van de raad, dhr. Jan Koffeman af met een korte terugblik. Het stemt dankbaar dat dhr. Koffeman weer in ons midden kon zijn na een periode van ziekte. Dit heeft ons allen bepaald bij het lied dat dhr. Koffeman met de raad wilde delen:

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
Wenscht terug 't geen hij eens zag.

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Wees tevreden met uw lot;
Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God. 

Tot slot werd afgesloten met het lezen van Psalm 90.

DV maandag 7 januari 2019 19:00 staat de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Urk gepland.