24 oktober 2022

Fractiespreekuur SGP URK

De Urker IJsvlet (C) pa3ems - 18 april 2011 CC WikiMedia

SGP Urk Fractiespreekuur

Het eerstvolgende fractiespreekuur staat in de agenda voor:

  • Maandag 7 november 2022 fractiespreekuur 19:00 tot 19:30
    (let op: graag vooraf aanmelden)

SGP Urk wil goed toegankelijk zijn voor u. Daarvoor hebben we naturlijk de nodige digitale mogelijkheden, maar u bent ook van harte welkom op ons fractiespreekuur.

Waar is het fractiespreekuur voor bedoeld?

  • SGP Urk wisselt graag met u van gedachten over onze rol als politieke partij in het (mede) vormgeven van beleid, het uitdragen van de staatkundig gerefomeerde beginselen, of daar waar het aan deze zaken raakt.
  • Het kan bijvoorbeeld gaan om een opmerking van uw kant, een probleem waar u tegen aan loopt in het contact met de gemeente, een zaak die u aan het hart gaat en waar u ons deelgenoot van wil maken, enzovoorts.
  • Belangrijk om op te merken is dat wij een kaderstellende / controlerende taak hebben. Indien nodig verwijzen naar de mogelijkheden voor contact met de Gemeente Urk. Soms is daar al sprake van (geweest) en is het onze representatieve functie waarin we u als burger of belanghebbende mogen vertegenwoordigen. 
  • Als SGP Urk vertegenwoordigen we een partij die ook provinciaal, landelijk en in Europa vertegenwoordigd is. Ook in dat opzicht kan contact met ons voor u behulpzaam zijn.

Hoe kunt u zich aanmelden voor het fractiespreekuur?

U kunt zich aanmelden voor het SGP Urk Fractiespreekuur door zich met onderstaand formulier aan te melden:

{{ errors.first("field_4480") }}
{{ errors.first("field_4481") }}
{{ errors.first("field_4482") }}
{{ errors.first("field_4483") }}
{{ errors.first("field_4485") }}
{{ errors.first("field_4486") }}