8 november 2021

Een verdrietig bericht: Bas van der Vlies overleden

Een verdrietig bericht: Bas van der Vlies overleden

Op de vroege maandagmorgen bereikte ons het droevige bericht dat zondag 7 november 2021 in de leeftijd van 79 jaar oud SGP Kamerlid ir. B.J. van der Vlies was overleden. In hem missen we niet alleen een betrokken en bekwame bestuurder maar ook een vriend van Urk.

Bas van der Vlies zette zich niet alleen in voor de belangen van ons land, maar in het bijzonder ook voor Urk. Vooral het visserijdossier kende als geen ander. Van der Vlies was een graag geziene gast op Urk. Hij en zijn vrouw vereerden Urk regelmatig met een informeel bezoek. Dan verbleven zij een paar dagen in ons dorp. Bas van der Vlies voelde zich hier thuis en nauw verbonden met ons mooie dorp.

Door zijn spreekbeurten op Urk en de vele bezoeken leerden we Bas van der Vlies beter kennen. Hij was eerlijk, oprecht, draaide niet om de feiten heen, maar was vooral Bijbelgetrouw en beginselvast. In hem verliezen we niet alleen een bekwaam bestuurder en een betrokken persoonlijkheid, maar in hem verliezen we ook een bidder voor land en volk.

Hij was in zekere zin bescheiden en liet altijd weten dat hij niet zo nodig in het middelpunt hoefde te staan. “Zie toch af van de mens, maar op tot God Die in niets van wat Hij zegt in Zijn bedreiging en belofte, achterblijft”, zo zei hij. Het was zijn oprechte wens dat Gods trouw en goedheid zou worden geprezen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en achterkleinkinderen en allen die hem lief en dierbaar zijn Gods ondersteuning, nabijheid en Zijn troost toe in dit smartelijk verlies.

Ir. B.J. van der Vlies tijdens een werkbezoek van de Vaste Kamercommissie voor de Visserij

Ir. B.J. van der Vlies tijdens een werkbezoek van de Vaste Kamercommissie voor de Visserij in 2006
 
Foto boven aan de pagina: SGP-voorman ir. B.J. van der Vlies vol vuur tijdens een toespraak in de aula van de Pieter Zandtschool