8 november 2018

First Responder Systeem (FRS) Urk van grote waarde

First Responder Systeem (FRS) Urk

 

SGP Urk heeft in de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018 opnieuw aandacht van het college gevraagd voor het unieke First Responder Systeem (FRS) dat we op Urk hebben. Met alle recente perikelen rondom het faillisement van de MC Groep ziekenhuizen is opnieuw duidelijk geworden hoe waardevol het FRS op Urk is.

SEH en verloskunde dicht

Eerder schreven we al over de grote zorgen die SGP Urk heeft over het faillisement van MC Groep. Inmiddels is de spoedeisende eerste hulp (SEH) van MC Zuiderzee te Lelystad met ingang van maandag 5 november 2018 's nachts (van 20:00 - 08:00) gesloten. Eerder is de afdeling verloskunde al permanent gesloten.

Hierdoor zullen inwoners van Gemeente Urk langer onderweg zijn naar een van de andere ziekenhuizen in de regio. De beschikbaarheid van ambulancevervoer is afgenomen doordat een ambulance niet alleen meer reistijd nodig heeft om in een ziekenhuis te komen, maar ook om weer terug op station te komen. In de praktijk werd de wettelijke maximale ritduur van 45 minuten al niet gehaald voor inwoners van Urk (analyse).

Het Urker FRS

Voor SGP Urk is opnieuw duidelijk geworden dat ons eigen en unieke FRS onmisbaar is. 24 uur per dag, 7 dagen in week staat het Urker FRS klaar om acute zorg te verlenen. De vrijwilligers zijn volledig in het GGD ambulancesysteem geintegreerd en worden binnn FRS Urk een GGD Flevoland opgeleid. Het systeem maakt gebruikt van een volledig ingerichte ambulance met precies dezelfde uitrusting als die van GGD Flevoland (uitwisselbaar).

SGP Urk heeft het college gevraagd naar een stand van zaken met betrekking tot het FRS op Urk. We zijn op de hoogte van het contact dat er is tussen Gemeente Urk en het FRS. Ook spreken we onze waardering uit voor het feit dat FRS Urk betrokken is bij het crisisberaad van maandag 5 november.

Burgemeester Van Maaren op Twitter

Uit contact dat we hebben gehad met FRS Urk blijkt dat er nog een aantal mogelijkheden zijn om de inzet van het FRS te verbeteren:

  • De inzet van de FRS kan beter worden benut bij reguliere ritten. Nu is het zo dat bij een melding de ambulance en de FRS beide ter plaatse zijn. Het zou beter zijn alleen de FRS in te zetten in de voorkomende gevallen waarbij sprake is van een stabiele situatie. De ambulance kan dan op de post blijven voor meer urgente oproepen. 
  • Dit moet dan ook gelden voor patiënten die zich melden bij de huisarts, met bijvoorbeeld een gebroken been, die ook vervoerd moeten worden naar het ziekenhuis. In dergelijke gevallen niet een ambulance laten rijden, maar de FRS.
  • Ook vinden wij dat FRS expliciet toestemming moet krijgen om in acute situaties wanneer de ambulance niet direct beschikbaar is de patiënt alsnog naar het ziekenhuis te vervoeren.

SGP Urk heeft de portefeuillehouder, wethouder Brouwer (CU), gevraagd deze drie aspecten te onderzoeken.

  • Daarnaast hebben we bij de wethouder navraag gedaan in verband met de personele bezetting van het FRS. Met ingang van 1 november 2018 is er onderbezetting bij FRS Urk. Er zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Kan de wethouder ons informeren over de bijdrage van Gemeente Urk in de inspanningen om hier een oplossing voor te vinden.

Graag willen we het tekort aan vrijwilligers bij FRS Urk ook onder de aandacht van onze bevolking brengen. We merken nu opnieuw met elkaar hoe ontzettend belangrijk het FRS voor Urk is. 

Klik hier voor de website van FRS Urk

Extra toegezegde ambulance

GGD en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Flevoland heeft extra personeel- en voertuig capaciteit vrijgemaakt ten behoeve van de Noordoostpolder en Urk. Helaas neemt dit onze zorg niet weg. Het is de vraag of de inzet van deze extra ambulance is gebaseerd op een beschikbaarheidsanalyse en of dit voldoende zal zijn om binnen de wettelijk gemaximeerde ritduur van 45 minuten te blijven. 

Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid is het beter dat een ambulance vanuit Urk komt rijden voor een melding uit Noordoostpolder, dan dat een ambulance vanuit Noordoostpolder naar Urk en weer via Noordoostpolder naar een ziekenhuis elders moet rijden voor een melding uit Urk.

SGP Urk pleit er daarom voor om de extra toegezegde ambulance op Urk te stationeren omdat de minuten aanrijtijd vanuit Emmeloord naar Urk in feite verloren minuten zijn. De ritduren naar de omliggende ziekenhuizen vanuit Emmeloord zijn aanzienlijk korter dan vanuit Urk. Dit is geen verzoek voor de bühne. Aan dit verzoek ligt een uitgebreide analyse van de ritduur ten grondslag. Klik hier voor deze analyse. 

Onderstaand een fragment van de inbreng van SGP Urk deze avond:

{iframe=//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=1d25559c-dac1-49a2-9588-0326fd1f3701&offsets=2018-11-08T21:07:06.26Z,2018-11-08T21:25:28Z&width=640&height=360}

Als de speler het niet doet klikt u hier.