5 maart 2018

Jonge kandidaat-raadsleden Urk in debat

 

Raadszaal Gemeente Urk

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De verkiezingen gaan ook jongeren aan, zeker in een dorp als Urk met veel jeugd. Met medewerking van de Gemeente Urk organiseren we daarom een debat met en voor jongeren. Natuurlijk zijn ook ouderen van harte welkom.

  • Datum: DV. vrijdag 16 maart 2018
  • Tijd: 19.30 uur
  • Plaats: Raadzaal gemeentehuis Urk, Singel 9

Om een gelijk speelveld te creëren vaardigt iedere politieke partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op Urk een (jeugdige) kandidaat af die nog geen ervaring heeft als raadslid.

Het gaat om de volgende personen:

  • SGP - Nathanaël Middelkoop (nummer 3)
  • ChristenUnie - Nelleke Kramer-Brouwer (nummer 5)
  • CDA - Marjanne Romkes-Foppen (nummer 3)
  • Hart voor Urk - (uitgenodigd)
  • Gemeentebelangen - Bartus Oost (nummer 8)
  • UGP - Jochanan Uitslag (nummer 6)
  • PVV - Hendrik Wakker (nummer 1)

Het debat wordt gevoerd aan de hand van stellingen. De aftrap wordt verricht door burgemeester Pieter van Maaren. Presentatie van het debat is in handen van freelance journalist Riekelt Pasterkamp. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de jeugdige kandidaten.