12 oktober 2019

Laat de levensvlag wapperen op Urk

Levensvlag 

SGP Urk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college met als doel de 'levensvlag' ook op Urk te laten wapperen.

Deze week vindt de 4e editie van de week voor het leven plaats. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de bescherming van het (ongeboren) leven. Elk jaar vinden ongeveer 30.000 abortussen plaats in Nederland. Dit betekent in ieder geval twee dingen:

  1. Ieder jaar opnieuw bevinden 30.000 vrouwen zich in zo’n moeilijke noodsituatie dat zij geen andere uitweg zien dan abortus.
  2. Jaar na jaar krijgen 30.000 ongeboren kinderen niet de mogelijkheid om geboren te worden. Dat zijn 115 kinderen – bijna vier schoolklassen – per werkdag. Sinds de invoering van de abortuswet missen we nu al meer dan 1 miljoen kinderen.

‘Eenzaamheid is steeds vaker reden voor mensen om hierover na te denken. Honderden ouderen wensen hun leven te beëindigen omdat de samenleving niet meer naar hen omziet.’ In het coalitieakkoord hebben we hiervoor al aandacht gevraagd via het manifest ‘Waardig ouder worden’.

Om uiting te geven aan de beschermwaardigheid van elk leven heeft de Stichting Schreeuw om Leven een vlag laten ontwerpen. In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 9 november is te lezen dat de gemeente Tholen deze vlag hijst tijdens de week voor het leven. De SGP zegt in deze; goed
voorbeeld doet goed volgen. Daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college de mening dat elk leven beschermwaardig is?
  2. Wat doet het college nu om aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het leven?
  3. Deelt het college de mening dat het goed zou zijn hier aandacht voor te vragen door hiervoor te vlaggen als gemeente?
  4. Beschikt de gemeente al over een vlag? En zo niet, is het college bereid een vlag aan te schaffen?
  5. Kan het college toezeggen de volgende editie van de week voor het leven te vlaggen?

Hoogachtend,


Fractie Staatkundig Gereformeerde Partij Urk