9 maart 2019

Meer over de verkiezingen van woensdag 20 maart 2019

 

Op woensdag 20 maart 2019 D.V. zijn er belangrijke verkiezingen. U mag dan drie keer uw stem uitbrengen: voor de Provinciale Staten, voor het Waterschap en indirect voor de Eerste Kamer. De nieuwe Statenleden stemmen namelijk de Eerste Kamer.

Flevoland - Provinciale Staten - Lijsttrekker Sjaak Simonse

Sjaak Simonse is de lijsttrekker van de SGP in Flevoland. "Goed voor elkaar in Flevoland" is het verkiezingsmotto. Belangrijke speerpunten zijn o.a. Landschap en cultuurhistorie aantastende activiteiten en voorwerpen, zoals zonnepanelen op waardevolle landbouwgrond en windmolens in viswater, behoeven niet op de steun van de SGP te rekenen; Vitaliteit en leefbaarheid van de kleine kernen en een goede afstemming tussen mens, milieu en economie is nodig voor een duurzaam Flevoland. Het verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden. Ook is het campagnefilmpje beschikbaar. Als u meer informatie wilt hebben, ga dan naar de website. U treft daar o.a. de kandidatenlijst aan.

 

www.sgpflevoland.nl

 

Waterschap Zuiderzeeland - Algemeen Bestuur - Jacob de Borst

"Samen waardevol voor Zuiderzeeland"
ChristenUnie en SGP slaan de handen ineen bij de Waterschapsverkiezingen. Dit omdat we al 4 jaar uitstekend samenwerken en zo meer slagkracht krijgen. Jong talent en ervaring gaan samen.

 • Naast onze de wettelijke kerntaken kijken we verder.
 • Samenhangende problemen lossen we integraal op.
 • Verontreinigingen in (grond)water worden aangepakt met kennis van het drinkwaterbedrijf en agrariërs.
 • Aanpassingen in ons gebied om klimaatveranderingen op te vangen, doen we samen met provincie en gemeenten.
 • Ook zijn we voorstander van het halen van grondstoffen uit zuiveringsslib.
 • Dat doen we samen met gespecialiseerde bedrijven.

Door zaken te combineren en samen te werken, beperken we ook de kostenstijgingen. Communicatie met betrokkenen is vanzelfsprekend. Samen zorgen voor een betere aarde, die we hebben gekregen, is onze basis.

Verkiezingsavond

Aanstaande vrijdag 15 maart is er een SGP verkiezingsavond in de de Moriakerk (Lange Dam 2) te Urk. Het publiek heeft daarbij de mogelijkheid vragen te stellen en/of in discussie te gaan met onze vertegenwoordigers:

 • Sjaak Simonse (Provincie)
 • Jacob de Borst (Waterschap)
 • Peter Schalk (1e Kamer)
 • Bert-Jan Ruissen (Kandidaat voor het Europarlement)
 • Roelof Bisschop (2e Kamer)