26 september 2023

Nathanaël Middelkoop op nummer 4 SGP-lijst

Nathanaël Middelkoop op nummer 4 SGP-lijst

Onze wethouder P.N. Middelkoop is geplaatst op nummer 4 van de SGP- kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

We zijn als plaatselijk bestuur blij dat onze plaatsgenoot hoog op de lijst staat. Het is een waardering voor het vele werk dat Nathanaël Middelkoop voor de SGP heeft verricht en nog doet. Zijn kennis en kunde zijn niet onopgemerkt gebleven.

Hoewel de SGP in de loop van de jaren slechts twee of drie Kamerzetels behaalde, staat onze wethouder daar toch heel dicht bij. De Heere regeert.

We feliciteren Nathanaël met de vierde plek en wensen hem Gods zegen toe en dat Zijn Woord voor hem een lamp voor zijn voet mag zijn en een licht op Zijn pad.

Urk, 26 september 2023,
Het bestuur van de Kiesvereniging
“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”