25 juli 2019

Ons-kent-ons cultuur maakt Urk uitzonderlijk in Nederland

De ons-kent-ons-cultuur op Urk maakt het dorp minder kwetsbaar voor ondermijnende effecten die het welzijn van de samenleving in de rest van Nederland juist wel bedreigen. Dat valt op te maken uit onderzoek van het CBS. De onderzoekers van het CBS kennen Urk goed: de zaken die het welzijn van de Nederlandse samenleving ondermijnen worden op Urk veel minder aangetroffen dan elders in ons land.

Belangrijke oorzaken voor het welvaren van Urk zijn de vele hardwerkende jonge mensen. Financiele zelfstandigheid en financieel incasseringsvermogen zorgen er voor dat criminaliteit minder snel vat krijgt op de Urker. Voor de gemiddelde Urker is drugsgebruik een ver-van-mijn-bed-show. 

De Urker handelswijze kenmerkt zich door een in binnen- en buitenland gerespecteerde en erkende no-nonsense mentaliteit. Burgemeester Pieter Van Maaren is trots op Urk "Het is mijn eerste liefde". Wanneer het kabinet met een plan van aanpak komt om de Urker levenswijze uit te rollen over heel Nederland is nog niet bekend, maar burgemeester Van Maaren gaat het binnenkort introduceren in Zaltbommel.

Verschillende aspecten maken Urk ontzettend bijzonder. "De dingen die we waarnemen in de Urker samenleving laten een statistisch verband zien. De onderwereld heeft blijkbaar geen invloed op de bovenwereld in Urk" aldus onderzoekers van SGP Urk in een analyse: "Het onderliggende oorzakelijk verband is evident, daar hoeft verder geen onderzoek naar te worden gedaan." 

Statistieken van het CBS zeggen veel over de Urker samenleving. De meest kenmerkende zijn de volgende:

 • Urk heeft de laagste werkloosheid van Nederland (De Stentor - CBS)
 • De Urkers werken bijna allemaal (CBS)
 • Op Urk is de winkelleegstand het laagst (CBS)
 • Op Urk wonen de meeste jongeren (Volkskrant - CBS)
 • Dit komt omdat op Urk naar verhouding de meeste kinderen geboren worden (CBS)
 • Op Urk hebben ze dan ook geen last van vergrijzing (De Stentor - CBS)
 • De huizenkopers zijn er het jongst (CBS)
 • De kinderen wonen er het dichtst bij school (CBS)
 • Het ligt in de lijn der verwachting dat Urker gezinnen relatief gezien de meeste kinderen opvangen voor Pleegzorg Nederland (RD - CBS)
 • Op Urk vinden pleegkinderen hun thuis; Urk is de gemeente waar de minste jongeren jeugdhulp nodig is (CBS)
 • Alle kinderen gaan op zondagmiddag naar de zondagschool (CBS)
 • Op Urk eindigen de minste huwelijken in een scheiding (De Stentor - CBS)
 • Daardoor zijn we waarschijnlijk ook de gemeente met de minste kinderen in bijstandsgezinnen (Omroep Flevoland - CBS)
 • Urk is koploper grote huishoudens (CBS)
 • Urkers leren daardoor al vroeg samen te delen en zijn dan ook het meest vrijgevig van alle Nederlanders (Wikipedia - CBS)
 • De mededeelzaamheid van de Urker wordt ook zichtbaar in de onderlinge bereidheid elkaar zakelijk ook wat te gunnen (Omroep Flevoland)   
 • Wij zijn een vooruitsrevend en duurzaam volk. Op Urk worden namelijk de minste oldtimers aangetroffen (CBS)

Welkom op Urk ! Kom gerust eens langs. Wij hebben hele goede restaurants.

#ons-kent-ons @RIEC_LIEC Google News