6 augustus 2020

Persbericht SGP Urk

Persbericht SGP Urk

 

Recentelijk zijn we opgeschrikt door het bericht dat een 32-jarige man uit Urk is aangehouden en verdachte is in een drugssmokkelzaak. Als partij zijn we uiteraard geschrokken van de berichtgeving, aangezien het de zoon betreft van onze wethouder Geert Post. Dat is iets dat niet alleen heftig is voor de desbetreffende persoon, maar ook voor zijn familie. Daarnaast is het nodig om verantwoordlijkheden helder te houden. Er zijn veel vragen (ook bij ons) maar zolang het onderzoek loopt, zullen we inhoudelijk niet op deze zaak ingaan. Daar is feitelijke informatie voor nodig. Zolang we die niet hebben, doen we geen uitspraken.

Als SGP-fractie willen we benadrukken dat we drugshandel en betrokkenheid daarbij in zijn algemeenheid ten zeerste afkeuren. De SGP is een partij die integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldig met elkaar omgaan hoog in het vaandel heeft staan. Het niet melden van de betrokkenheid van de wethouder bij het bedrijf is onhandig en niet conform de afspraken. Reden des te meer om de feiten helder te hebben. We vinden het belangrijk om de feiten helder te hebben. Dit willen we zorgvuldig doen en daar is tijd en deskundigheid voor nodig.

Voorafgaand aan de presidiumvergadering van vanavond hebben we persoonlijk gesproken met onze wethouder. In dat gesprek hebben de lokale SGP-fractie en het bestuur de wethouder gevraagd zijn functie tijdelijk neer te leggen totdat er meer helderheid is over de zaak. We zijn tijdens dat gesprek gezamenlijk tot dezelfde conclusie gekomen, waarop onze wethouder zelf aan de fractievoorzitters heeft gemeld zijn functie lopende het onderzoek per direct neer te leggen.

We hebben als bestuur en fractie van de SGP daarnaast bij de burgemeester en fractievoorzitters het verzoek neergelegd om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar wat er feitelijk gebeurd is en welke betrokkenheid de wethouder daarbij heeft. Hiertoe is in samenspraak met het college en de fractievoorzitters dan ook besloten. Als partij zullen we hieraan alle medewerking verlenen die nodig is in het belang van waarheidsvinding, de wethouder zelf, het gemeentebestuur en ons dorp.

Los van alles wat nu op hem afkomt is dit voor hem persoonlijk en zijn gezin een hele moeilijke en heftige tijd. Daarom willen we hem en zijn gezin Gods nabijheid toewensen!

Namens de SGP-fractie is Nathanaël Middelkoop bereikbaar voor vragen en pers.