5 maart 2018

Raadgevend referendum (Column)

Raadgevend referendum

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, op DV 21 maart 2018, is er een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Het referendum is raadgevend, niet bindend. De regering en parlement zijn niet verplicht de uitslag te volgen. De uitslag is een advies. Niet meer en niet minder. Toch vindt de SGP dit referendum belangrijk genoeg om u als stemgerechtigde te informeren.

Filmcamera_Icon onderaan

Waar gaat het over?

In het wetsvoorstel zijn extra bevoegdheden opgenomen voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) om onderzoek te doen in verband met de strijd tegen terrorisme. Dit is nodig omdat terroristen en andere kwaadwillenden communiceren in ‘bits en bytes’, met PGP-smartphones met versleutelde berichten, tablets en andere communicatiemiddelen via allerlei verschillende communicatiekanalen. Die dreigingen komen vrijwel allemaal via glasvezelnetwerken ons land binnen. De nieuwe wet voorziet in de bevoegdheid om interceptie ‘op de kabel’ uit te voeren. Andere landen hebben inmiddels hun wetten aangepast om dit mogelijk te maken. Zij boeken daarmee aantoonbaar meer resultaat bij de vroege onderkenning van geplande aanslagen, radicalisering, cyberaanvallen en spionage.

Standpunt SGP

De SGP heeft in de Tweede en Eerste Kamer voor dit wetsvoorstel gestemd. De SGP is
van mening dat dit wetsvoorstel nodig is voor de bescherming van de veiligheid van de samenleving. Er zijn goede waarborgen in de wet opgenomen om te zorgen dat de AIVD en de MIVD alleen gegevens mag verzamelen onder strikte voorwaarden en nadat daar toestemming voor is gegeven.

Stemadvies SGP

De SGP adviseert om de gestelde vraag bij het referendum met VOOR te beantwoorden.

Namens het bestuur van de SGP kiesvereniging Urk

P. Koster (penningmeester SGP Urk)

P Koster

Zie ook www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017