30 april 2020

SGP stelt vragen over bereikbaarheid Gemeente Urk

 

SGP stelt vragen over bereikbaarheid Gemeente Urk

De fracties van SGP, ChristenUnie en Hart voor Urk hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de nu al meer dan 3 dagen aanhoudende 'technische storingen' bij de Gemeente Urk.

Aanleiding

Donderdag 30 april 2020 was de digitale raadsvergadering gepland. Helaas kon deze niet doorgaan vanwege een technische storing, zie ook de berichtgeving op Omroep Flevoland.

Daarbij kwam de gemeente zelf met dit bericht:

UPDATE 30-04: Helaas is de storing nog steeds niet verholpen. Excuses voor het ongemak. In verband met een technische storing zijn we tijdelijk telefonisch niet bereikbaar zijn. Ook internet werkt niet. Tot nader bericht kunnen gemaakte afspraken ook niet doorgaan! Wel is het mogelijk om via WhatsApp berichten aan de gemeente te sturen via 06-13567971.

(bron: website en Facebook Gemeente Urk)

SGP, CU en Hart voor Urk hebben kennisgenomen van deze berichtgeving en maken zich grote zorgen hierover. Temeer daar deze storing nu al sinds dinsdagochtend duurt en we midden in een coronacrisis zitten. Afspraken van de gemeente worden afgezegd en de bereikbaarheid is dramatisch. Daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college, met het verzoek om z.s.m. schriftelijk te antwoorden;

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders

  1. Is het college het met ons eens dat juist in de huidige crisis goede bereikbaarheid van de gemeente en een goed werkende ICT-infrastructuur van cruciaal belang is voor de gemeente en haar inwoners? 
  2. Is het college het ermee eens dat de gemeente juist in tijden van coronacrisis bereikbaar moet zijn voor haar burgers en bedrijven? En dat goede bereikbaarheid de hoogste prioriteit moet krijgen wanneer dit tijdelijk niet het geval is? 
  3. Wat heeft de gemeente tot op heden gedaan om de storing te verhelpen? 
  4. Welke gevolgen heeft deze storing voor de dienstverlening van de gemeente? 
  5. Is de oorzaak van de storing bekend en kan het college die met ons delen? Ligt dit bij de gemeente of provider? 
  6. Hoe is het mogelijk dat deze storing zo lang kan duren? 
  7. Klopt het dat de leverancier niet thuis geeft momenteel? En hoe wordt hier na het oplossen van de storing naar gehandeld? 
  8. Zijn er mogelijkheden om een tijdelijke oplossing extern in te huren? 
  9. Kan het college een inschatting geven hoe lang het gaat duren voordat er weer een goed werkend systeem is? 
  10. Waarom heeft de gemeente geen mobiel noodnummer beschikbaar gesteld? Vindt het college alleen via Whatsapp bereikbaar zijn voldoende?

De fractie van de SGP hoopt dat bovenvermelde inzet in de gemeenteraad er toe leidt dat de bereikbaarheid van de gemeente voor burgers en bedrijven zo spoedig mogelijk weer wordt verbeterd. Een goede bereikbaarheid van de gemeente  is juist in deze tijd in het belang van de veiligheid en het welzijn van onze inwoners.