30 juni 2017

SGP Thema-avond Brexit & Visserij

 

SGP Thema-avond Brexit & Visserij

Dat Brexit grote gevolgen voor de visserijsector zal hebben is duidelijk. Vrijdagavond 30 juni 2017 belegde de SGP een thema-avond Brexit & Visserij om vissers, handel en visverwerking zo veel mogelijk op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken op dit voor de Urker gemeenschap en de hele Nederlandse visserijsector belangrijke thema.

Verschillende sprekers stonden stil bij de gevolgen van Brexit en hoe hier in de sector, en politiek mee om wordt gegaan:

Lees onder de foto verder voor meer informatie en media.

SGP Thema-avond Brexit & Visserij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de door de SGP georganiseerde debatavond over de Brexit werd onder andere ingegaan op de gevolgen voor de rechtsposities van vissermannen op deze vlagkotters na 29 maart 2019. ,,Een onderwerp dat tot nog toe onderbelicht was. De avond was van hoog niveau." Aldus secretaris Geert Meun van de PO Urk. Met het organiseren van de thema-avond heeft de plaatselijke SGP de Brexit problematiek bij een breed publiek onder de aandacht weten te brengen. Ook op deze wijze zet SGP Urk zich in voor het welzijn van de gehele Urker gemeenschap.

In onderstaande media is inhoudelijk verslag gedaan van de problematiek waar de visserijsector zich mee geconfronteerd ziet: