16 januari 2018

Slecht nieuws voor Pulsvisserij

Ondanks de niet aflatende inzet van ChristenUnie-SGP en CDA in heeft het Europees Parlement een amendement aangenomen om de zogeheten pulsvisserij totaal te verbieden. Dit is een zware tegenvaller voor meer dan 400 gezinnen van Noordzeevissers in Nederland.

De uitslag van de stemming in het Europees Parlement vandaag, roept veel teleurstelling op. Ook bij minister van LNV Carola Schouten (CU):

In november 2017 leek de deur op een kier te staan toen de Visserijcommissie van hetzelfde Europees Parlement een voorstel aannam om te gaan overleggen over toelating van de pulskor op basis van wetenschappelijk onderzoek. Een Frans amendement om het aantal schepen dat met pulstuig vist na 2019 te beperken tot 5 procent van de vloot, kreeg toen in de commissie geen meerderheid. Het compromis waar de commissie destijds mee instemde was opgesteld door de Spaanse rapporteur Mato, met inbreng van de Nederlandse schaduwrapporteur Van Dalen (ChristenUnie-SGP). Mato vroeg ook mandaat om direct de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie, de zogeheten trilogen, te starten. Dat voorstel kreeg echter geen meerderheid. Daardoor moest alsnog het voltallige Europees Parlement een besluit nemen over de (voorwaardelijke) toelating van de pulsvisserij.

Met name de verspreiding van 'nepnieuws' vanwege 'broodnijd' aan Franse zijde heeft er voor gezorgd dat verschillende amendementen werden aangenomen die het voorstel van Eurocommissaris Karmenu Vella in feite veranderen in het doodvonnis voor de pulskor.

Onder onze nieuwe minister Carola Schouten is vanuit het Ministerie van LNV veel inzet gepleegd in het maken van informatiemateriaal in Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans (zie hier). 

Europarlementarier Van Dalen (ChristenUnie-SGP) ziet nog wel een kleine kans dat de beslissingen van vandaag nog kunnen worden bijgesteld. Zie hier.

 Lees hier alle nieuws over de Europese bedreigingen voor de pulsvisserij.