24 oktober 2018

Spoedeisende hulp acuut in gevaar

Reistijd naar ziekenhuizen in de buurt vanaf Urk

 

SGP Urk maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van Urk tot spoedeisende zorg binnen de wettelijk genormeerde 45 minuten. Door het (dreigende) faillisement van de MC IJselmeerziekenhuizen te Lelystad en Emmeloord ontstaan voor de Gemeente Urk onacceptabel lange reistijden naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

Onverantwoordelijke opstelling betrokken instanties

Als gevolg van financiele problemen bij de MC Groep en een onverantwoordelijke opstelling van zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad op woensdag 24 oktober 2018 per direct gesloten. Dit in tegenstelling tot de berichtgeving op de website van Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

SGP Urk vindt het onnaceptabel dat

 • Afdelingen halsoverkop zijn gesloten, waardoor patienten die acute zorg nodig hadden mogelijk veel langer onderweg zijn geweest naar een ander ziekenhuis met alle mogelijke gevolgen van dien;
 • de situatie bij MC Groep dusdanig gescaleerd is dat de patientveiligheid in elk geval op 24 oktober in gevaar kan zijn geweest; 
 • dit komt doordat de NZa in haar wettelijke taak als toezichthouder onvoldoende leiding neemt;
 • zorgverzekeraars (met name Zilveren Kruis) hierdoor hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen om de wettelijk te leveren spoedeisende zorg voor de betrokken patienten goed te regelen;
 • dit directe en verstrekkende gevolgen heeft voor de Urker gemeenschap;
 • de communicatie op dit dossier stuitend slecht verloopt; op dit moment, 24-10-2018 [22:00], geven de communicatielijnen van NZa en Zilveren Kruis nog steeds aan dat ondanks surceance de zorgverlening door MC Groep gecontinueerd wordt, bepaalde afdelingen zijn echter al meer dan 12 uur gesloten.

Acute gevolgen voor de Urker gemeenschap

Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat de ziekenhuizen waarschijnlijk nog deze week, of begin volgende week, failliet zullen gaan. Voor de korte termijn wordt daardoor niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen waardoor de patientveiligheid in gevaar komt:

 • In geval van spoedeisende hulp zal een rit van meer dan 45 minuten gemaakt moeten worden naar ziekenhuizen in de wijdere regio; te denken valt aan ongevallen, maar ook complicaties bij een bevalling enz;
 • de beschikbaarheid van het ambulancevervoer zal sterk afnemen doordat de ambulances langer onderweg zijn naar ziekenhuizen die verder weg liggen;
 • het is niet ondenkbaar dat ambulances op heen-en-terugreis voor open bruggen komen te staan waardoor de theoretisch haalbare reistijden in de praktijk nog zullen oplopen (Scharsterbrug, Ramspolbrug, Ketelbrug).

Directe actie van de SGP

 • SGP Urk zal via de fractie in de Tweede Kamer in debat met de minister vragen om direct ingrijpen op dit onderwerp.
 • Daarnaast vertrouwt SGP Urk er op dat dit onderwerp de volledige aandacht en prioriteit van het college van B&W heeft. Wij zullen het college hierin ook steunen wanneer besluitvorming wordt gevraagd.
 • Tot slot willen we ook aandacht vragen voor de medewerkers van het ziekenhuis voor wie de onzekerheid ook enorm is.

Onderstaand is een item van Omroep Flevoland weergegeven waarin de situatie helder wordt toegelicht (vanaf 08:30 worden de aanrijdtijden toegelicht).

Zie ook het dossier van Omroep Flevoland over dit onderwerp.