2 december 2019

UK 165 op zee gebleven

Noordzeestrand bij Texel

Bestuur en fractie van SGP Urk zijn diep geraakt door het ongeluk met de UK 165 op zee, waarbij de 2 opvarenden zijn overleden.

We willen de beide gezinnen en verdere familie Gods kracht en nabijheid toebidden in dit grote gemis.

Ook  spreken we dankbaarheid uit richting allen die een taak hebben gehad in de zoekactie. 

Tot slot is het onze bede dat deze roepstem geheiligd mag worden aan het hart van ouderen en jongeren in onze Urker dorpsgemeenschap.