21 september 2018

Urk een Haags sjibbolet?

Plenaire zaal Tweede Kamer

Woensdag 19 september 2018 was de Tweede Kamer der Staten Generaal in vergadering bijeen voor de Algemene Politieke Beschouwingen. Opvallend was dat de urker gemeenschap verschillende keren genoemd werd. Is Urk een Haags sjibbolet geworden?

De complete bijdrage van Kees van der Staaij is hieronder terug te zien.

De heer Wilders mocht als leider van de grootste oppositiepartij als eerste het woord voeren.

"Voorzitter. Ik had een tijdje geleden de eer Urk te mogen bezoeken. Een prachtige Nederlandse gemeente met een indrukwekkend vissersmonument van een vissersvrouw die haar geliefde op zee heeft verloren. Dit jaar precies een halve eeuw geleden werd het onthuld door onze toenmalige koningin Juliana. Honderden namen staan er van vaders en zonen die hun leven gaven voor hun gezin: de echte helden van Urk, maar ook de ware helden van Nederland. Dit soort mannen heeft ons land groot en welvarend gemaakt. Maar ik vraag me af waarvoor zij gestorven zijn. Waarvoor hebben al die generaties gezwoegd, geploeterd en geleden? Waar hebben ook onze ouders met bloed, zweet en tranen voor gewerkt? (...)"

SGP fractievoorzitter Kees van der Staaij haakte in op het betoog van de heer Wilders met de volgende inbreng:

{iframe=https://www.youtube.com/embed/JuNr8U9JXi4?start=3697&end=3772}

De heer Van der Staaij (SGP):

"Ik heb goed geluisterd naar de heer Wilders, maar ik heb wel echt iets nieuws gehoord: de warme woorden voor Urk. Dat doet mij natuurlijk ook goed, als SGP'er. Dat vissersmonument ken ik ook. Dat is een heel mooi monument. Er staat ook een hele mooie tekst op uit Openbaringen. Dat is ook wat je in Urk tegenkomt. Inderdaad gaat het om een zorg over de vrijheid, maar naast het lijden gaat het om het bidden, het christelijk geloof dat hen kenmerkt. Is dat ook het Nederland dat de heer Wilders herkent en waar hij voor staat?"

De heer Wilders (PVV):

"Ik ben zelf — dat heb ik de collega ook al eens verteld — een agnost. Ik ben geen belijdend katholiek, maar een agnost. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die niet christelijk geloven geen waarde kunnen hechten aan de christelijke tradities en aan de normen en de waarden die daaruit voortspringen. Ja, ik vind inderdaad dat het joods-christelijke karakter van Nederland — u noemt Urk, dat ikzelf ook noemde — belangrijk is om voor te vechten. Voor mij staat dat ook voor vrijheid. De islam is juist de ideologie die die vrijheid in gevaar brengt."

Het is te waarderen dat Urk in het parlement op positieve wijze voor het voetlicht werd bracht. Echter is het wel de vraag of het inzetten van vissersmonument voor politieke doelen wel past bij de echte bedoeling van het monument, namelijk het herdenken van omgekomen vissers.

Als SGP belijden we dat onze Schepper te kennen is uit de natuur en uit de schriftuur (de Bijbel). De heer Wilders zou geen agnost hoeven te zijn. Het zou mooi zijn als hijnog eens op Urk terug komt, niet alleen voor wat stemmen en een visje, maar ook om voedsel voor de ziel.

De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. (Mattheus 4:4)

Later op de dag meende de heer Kuzu van de partij DENK dat hij ook wat over Urk moest zeggen. Helaas waren zijn bedoelingen niet zo positief.

De heer Kuzu (DENK):

"Meneer Dijkhoff, waarom geeft u dan alleen af op mensen met een migratieachtergrond en op die wijken waar het niet goed zou zijn? Vandaag werd bijvoorbeeld ook Urk genoemd. Denkt u dat het daar helemaal goed staat met de gelijkwaardigheid van man en vrouw? Denkt u dat daar zonen en dochters op een gelijke manier worden behandeld?"

Natuurlijk liet de heer Van der Staaij deze waanzinnige suggestie van de heer Kuzu niet onbesproken:

{iframe=https://www.youtube.com/embed/aeJTcwOgFe4?start=17&end=43}

De heer Van der Staaij (SGP):

"De heer Kuzu haalde Urk aan. Ik zou bijna zeggen dat de dag zo weer rond is, maar dat is echt een verkeerd voorbeeld als het gaat om de verhouding tussen mannen en vrouwen. Het is opvallend dat er in Urk juist mannen waren die van plan waren om op Geert Wilders te stemmen, maar dat de vrouwen zeiden: dat gebeurt niet; het wordt gewoon de SGP."

En zo is het natuurlijk.