11 mei 2019

Urk Manifest Europa

Urk Manifest 'Visserij in Europa'

Zaterdag 11 mei 2019 ondertekenden europarlementariers Peter van Dalen en Bert-Jan Ruissen het Urker Manifest 'Visserij in Europa'. Dit als opmaat naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op DV donderdag 23 mei 2019.

{iframe=https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/debozekoster/status/1127144349207334912}

Pulsdebacle

Helaas heeft de inzet van onze parlementariers in de periode 2015 - 2019 niet kunnen verhoeden dat het pulsverbod in het parlement is aangenomen. Hoewel hun inspanningen vruchten afwierpen in de EU Visserijcommissie is het niet gelukt om de Franse 'fake news campagnes' in het parlement te neutraliseren. Aan de niet aflatende bemoeienis van SGP en ChristenUnie vertegenwoordigers in Europa op dit dossier heeft het niet gelegen.

100% gemotiveerd

Peter van Dalen is al jaren lid van het Europees Parlement voor de CU-SGP fractie. Bert-Jan Ruissen hoopt bij de verkiezingen van donderdag 23 mei DV gekozen te worden als de opvolger van Bas Belder in het EU Parlement. Beide heren waren deze dag te gast op Urk. In vlammende speeches werd duidelijk gemaakt dat CU-SGP ook in de komende periode weer voor 100% gemotiveerd is om zich in te zetten ten beste van de visserij en vishandel.

Manifest Gemeente Urk

Gemeente Urk nam de gelegenheid te baat het Urker Manifest 'Visserij in Europa' te lanceren. DIt manifest luidt als volgt:

Burgemeester en Wethouders van Urk;

overwegende dat:

  • De Europese Verkiezingen op 23 mei 2019 worden gehouden;
  • Het beleid van de Nederlandse zee- en kustvisserij grotendeels wordt bepaald door het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB);
  • De invloed van Europese wet- en regelgeving merkbaar en voelbaar is op Urk

constaterende dat:

  • 40% van de Urker economie direct en indirect afhankelijk is van de visserij;
  • Urk het platviscentrum van Europa is;
  • De afgelopen zittingsperiode van het EP zich gekenmerkt heeft door een veelheid van bedreigingen voor de visserijsector;

roept de (Urk bezoekende) Europarlementariërs op,

zich in te zetten voor:

  • De Nederlandse visserij in het algemeen en voor het visserij-bedrijfsleven op Urk in het bijzonder;
  • De legalisering van de puls en de versoepeling van de aanlandplicht in het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid;
  • Een Nederlandse vertegenwoordiger in de Visserijcommissie van het Europees Parlement;
  • Het versterken van de waterinfrastructuur in transportland Nederland, ter bevordering van het vervoer over water van Noordzee naar achterland Duitsland en oostelijk gelegen landen;
  • Het vooraf betrekken van plaatselijke overheden bij (komende) wet- en regelgeving binnen Europa en het verminderen van deze regeldruk en bureaucratie in Brussel

En gaan over tot de orde van de dag.

Urk, 11 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Urk,

Namens deze,
G. Post, wethouder Economische Zaken.

Voor akkoord,
Peter van Dalen Bert-Jan Ruissen

Peter van Dalen links, Bert-Jan Ruisen rechts 

Waarom nog stemmen?

SGP Urk is er van overtuigd dat beide heren uw hartelijke steun verdienen voor hun inspanningen in Brussel en Straatsburg. Hoewel het vaak lijkt op 'ploegen op de rotsen' is het klip en klaar dat een goede vertegenwoordiging in Europa meer dan ooit noodzakelijk is. Ook in de toekomst zal Brusselse besluitvorming grote impact op onze samenleving blijven hebben.

Stel uw vertrouwen niet op agnost of filosoof,
maar stem een broeder in het geloof.

Stem DV 23 mei 2019 Lijst 7

Stem SGP !

Lid worden

Juist in deze tijden van chaos, nepnieuws en verwarring timmeren allerlei nieuwe bewegingen aan de weg. Staan nieuwe leiders op. Zal het ons wat brengen? De vraag is of het werkelijk een keer ten goede zal betekenen. 

Steun daarom, juist nu, uw SGP. Steun het christelijk geluid in Den Haag en Brussel. Steun het krachtige geluid, het eerlijke geluid, het realistische geluid.

Wees ook betrokken op het bestuur uw eigen dorp. Met 20.000 inwoners hebben we veel meer betrokken mensen nodig. Deel uw inzichten en opvattingen. Word nu lid van SGP Urk.

 

Lid worden