8 maart 2018

Urk MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2019! (Column)

Urk de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland 2019? 

Urk MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2019

 

De SGP Urk heeft de kwaliteit en de versterking van het ondernemingsklimaat op Urk hoog in het vaandel staan. Een duidelijk item in ons verkiezingsprogramma is de lokale economie. De SGP Urk wil dat de Gemeente Urk een sterk en aantrekkelijk vestigingsklimaat faciliteert. Hoofdingrediënten zijn hiervoor een professioneel management, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en gericht economisch beleid dat aansluit bij de behoeften van de ondernemers. De SGP Urk wil daarom dat de gemeente Urk in 2019 de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland wordt.

De verkiezing van de MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland. MKB-Nederland reikt eens in de twee jaren deze prijs uit. De Urker ondernemers moeten de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over het lokale ondernemersklimaat. De SGP Urk vindt dat deze prijs dient als stimulans voor de gemeente Urk om de organisatie, de dienstverlening en het economisch beleid verder te professionaliseren.

Doel van het onderzoek

De SGP Urk vindt dat het stimuleren van lokaal ondernemerschap essentieel is voor de Urker economie om onze (jonge) beroepsbevolking uitzicht op passend werk en inkomen te bieden. Doel van dit onderzoek is om op gefundeerde wijze aandacht te vragen voor het belang en het bevorderen van het Urker ondernemerschapsklimaat.

Vier pijlers

Het onderzoek naar de MKB-Vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
Hierbij gaat het om door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving en regeldruk, de aanwezigheid van een ondernemersloket, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid.

2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
Welke gemeente behalve de eigen gemeente vindt men het meest ondernemersvriendelijk?

3. Communicatie en beleid tot het midden en klein- bedrijf
Bij dit thema gaat het om zaken als een aanspreekpunt voor ondernemers, structureel overleg met het (georganiseerd) bedrijfsleven (BKU), specifiek beleid voor het midden- en kleinbedrijf en of starters

4. Gevoelswaarde lokale lasten
Heeft de ondernemer het gevoel waar voor zijn geld te krijgen? Is de hoogte van de lokale lasten in overeenstemming met dat wat er voor geboden wordt aan voorzieningen?

Wat wil SGP Urk

De ondernemers zijn belangrijke partners van de Gemeente Urk met het oog op de werkgelegenheid. De ondernemers zorgen voor dynamiek en bedrijvigheid. De SGP Urk wil een ambtenaar nieuwe stijl die in deze nieuwe tijden oplossingsgericht werkt vanuit de grondhouding JA MITS en niet vanuit NEE TENZIJ. Een ambtenaar die de ondernemers richting aangeeft en praktische oplossingen nastreeft om zo de expansieplannen van ambitieuze ondernemers te ondersteunen (oranje loper beleid).

De SGP Urk vindt daarom dat de Gemeente Urk mee moet doen met het onderzoek van MKB-Nederland. De SGP Urk vindt ook dat de gemeente Urk zichzelf een inspanningsverplichting moet opleggen om de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland te worden.

Duidelijke grenzen

De SGP Urk wil hierbij duidelijke grenzen trekken. Economie en werk zijn geen doel in zichzelf. De SGP wijst de 24-uurs economie af. De zondag is Gods dag. Ten diepste om Hem te dienen en om uit te mogen rusten van ons dagelijks werk. Die rustdag is heilzaam voor héél de samenleving.

Voor informatie zie www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente

Namens het bestuur van de SGP kiesvereniging Urk

P. Koster (penningmeester SGP Urk)

P Koster