16 februari 2018

Verbod pulsvisserij, hoe nu verder? (Column)

Verbod pulsvisserij, hoe nu verder?

Het Europees Parlement heeft op 16 januari 2018 in meerderheid (402 van de 675 aanwezige leden) besloten dat zij een totaalverbod voor de pulsvisserij in Europa wil. Deze datum is een gitzwarte dag voor met name de Nederlandse visserijsector. Hoe nu verder?

Situatie

Op dit moment hebben 84 Nederlandse kotter een pulsontheffing. Door het totaalverbod mogen deze kotters binnenkort niet meer duurzaam met de puls vissen. Het Nederlandse visserijbedrijfsleven heeft per viskotter tot ongeveer € 500.000 geïnvesteerd in innovatieve vistuigen. Een investering die bij een blijvend totaalverbod een restwaarde heeft van oud ijzerprijs. 

Voordelen

De voordelen van het pulsvistuig zijn evident: het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot verminderde met ongeveer 50%, halvering van ongewenste bijvangst, een aanzienlijke vermindering van het bodemcontact en besparingen in de kosten van het netwerk en onderhoud motor. Ook de kwaliteit van de gevangen vis neemt toe door het gebruik van het pulsvistuig in vergelijking met de boomkorvisserij. Kortom, hoe groen wil je het nog meer hebben? 

Fake news

Echter, in het politieke krachtenveld, ondersteund door Franse kustvissers en de milieuorganisatie Bloom, was al langere tijd een hetze aan de gang tegen de pulsvisserij. Deze partijen zochten en vonden steun bij extreme milieuactivisten en conservatieve vissers in andere EU landen.

In een brief, opgesteld door een scala aan NGO’s en opgenomen in het Engelse vakblad Fishing News van 18 januari 2018, gericht aan de Maltees de heer Karmenu Vella die als Europees Commissaris verantwoordelijk is voor Milieu, Maritieme zaken en Visserij, las ik onder andere het volgende:

  • ‘Electric fishing is widely recognised as destructive and has already been banned in most fishing nations throughout the world, including China’;
  • ‘Electric trawling generates very high discard rates from 50 to 70%’;
  • ‘Defenders of electric trawling claim that this fishing gear is sustainable only because they compare it to some of the most damaging gear there is -beam trawling- but neither are acceptable fishing methods for the future of sustainable European fisheries’.

Over nep- of fakenieuws en verdraaiing van feiten gesproken!

Inzet in onderhandelingen

Over de uiteindelijke beslissing voor wat betreft de toekomst van de pulsvisserij zal in 2018 verder worden onderhandeld tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Dit zullen zware onderhandelingen worden waarvan de uitkomst ongewis is.

De voormannen van de Nederlandse Visserijorganisaties, de heren Meun en Nooitgedacht, in nauwe samenwerking met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europarlementariërs Peter van Dalen en Annie Schreijer-Pierik staan met hun medewerkers pal achter de visserijsector en hebben aangegeven door te gaan met de strijd voor het behoud van de pulsvisserij en de belangen van de innovatieve Nederlandse visserijsector. Dit in de overtuiging dat het niet zo kan zijn dat sentimenten en emoties het zullen winnen van feitelijke argumenten en resultaten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

De SGP is van mening dat de pulsvisserij de toekomst is en steunt daarom actief en voluit de inspanningen van genoemde voormannen en -vrouwen. De SGP is voor continuering van ecologische onderzoeksprogramma’s en het behoud van de puls als innovatieve, duurzame en toekomstbestendige visserijmethode.

Zegen

Laten we in dit alles niet vergeten dat alleen ‘de zegen des Heeren rijk maakt’. Die zegen willen wij toebidden aan onze vissers en allen die betrokken zijn bij dit belangrijke dossier.

P. Koster (penningmeester SGP Urk)

P Koster

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier meer.

Voordelen pulsvisserij