29 september 2020

Vertrek wethouder Geert Post

Persbericht 

Vertrek wethouder Geert Post

Met respect hebben we kennisgenomen van het besluit van wethouder Geert Post om zijn functie als wethouder van de gemeente Urk neer te leggen. Geert Post heeft zich vele jaren als raadslid en wethouder met de liefde van zijn hart en volle energie ingezet voor Urk, voor haar inwoners, de bedrijven en de visserij. Zorgvuldig, consciëntieus, ijverig en gedreven. Urk gaat een ervaren en betrokken bestuurder missen.

Geert heeft voor zichzelf geconcludeerd dat hij op dit moment er als vader voor zijn gezin en zijn zoon moet zijn, en voor het bedrijf van zijn zoon. Aangezien gebleken is dat dit laatste niet verenigbaar is met zijn wethouderschap heeft hij dit ingrijpende besluit genomen. De fractie en het bestuur van de Urker SGP hebben met pijn in het hart kennisgenomen van zijn aftreden. We bidden Geert en zijn gezin Gods ondersteuning toe en hopen dat de buitengewoon nare verdrietige omstandigheden waarin zij en hun zoon verkeren snel verleden tijd mogen zijn.

Tot slot willen we een klemmend appel doen op iedereen om het trekken van lessen hieruit. Het integriteitsonderzoek geeft voldoende aanknopingspunten om de integriteit van ons gemeentebestuur in de breedste zin van het woord opnieuw tegen het licht te houden. Vernieuwde aandacht in de raad, het college en de organisatie is wat ons betreft gewenst. Dit om elkaar scherp te houden en te behoeden voor ongewenste gevolgen.

Voor vragen of toelichting is onze fractievoorzitter Jan Willem Bakker bereikbaar.