23 maart 2018

Wethouder Post tekent overeenkomst grenscorrectie

Wethouder Post en Wijnants ondertekenen de overeenkomst

 

Wethouder Post tekent overeenkomst grenscorrectie

Donderdagochtend 15 maart 2018 werd op de dijk bij de grens tussen gemeente Urk en Noordoostpolder de bestuursovereenkomst getekend voor de grenscorrectie tussen beide gemeenten. Met de overeenkomst maken de gemeenten afspraken over de grenscorrectie en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Wethouder Hans Wijnants, Noordoostpolder en wethouder Geert Post, Urk, tekenden de overeenkomst, waarna ze symbolisch de gemeentelijke vlag herplaatsten. De gemeentegrens van Urk schuift, zowel in het zuiden als in het noorden, een stukje op. Het is de bedoeling dat de grenscorrectie vanaf 1 januari 2019 ingaat. 

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

De uitbreiding van Urker grondgebied in het zuiden omvat straks de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en het terrein aan de andere kant van de dijk. Gemeente Urk wil daar, in fasen, een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. In totaal gaat het om 150 hectare, waarvan 43 voor de haven en 107 voor nieuw bedrijventerrein. Daarmee zou Urk 30 jaar vooruit kunnen. Wethouder Geert Post, gemeente Urk: “De behoefte aan nieuw bedrijventerrein op Urk is groot. Nu kunnen we weer groeien en dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling in noordelijk Flevoland”. De gemeenten hebben hierin een gezamenlijk belang, dat bleek ook uit de visie op werklocaties die onlangs in beide gemeenten is vastgesteld.

Afspraken

In de bestuursovereenkomst hebben beide gemeenten afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over het soort bedrijven dat zich mag vestigen op het nieuwe bedrijventerrein. Dit om te voorkomen dat de uitgifte ten koste gaat van de ontwikkeling van bedrijventerrein in Noordoostpolder. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt een maritiem karakter. Wethouder Hans Wijnants, gemeente Noordoostpolder: “Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Door onze sterke bedrijfstakken met elkaar te verbinden, willen we de kansen voor economische groei optimaal benutten”.

Urkerbos

In het noorden krijgt Urk door de grenscorrectie het Urkerveld binnen haar grenzen. Het Urkerveld is het, nu nog, agrarische gebied achter het Urkerbos en langs de dijk richting Lemmer. Daar komt een toegankelijk en beleefbaar natuurgebied als overgangszone tussen bos, dijk en open agrarisch gebied. Met aandacht voor cultuurhistorie en recreatie. In totaal is dit 46 ha nieuwe natuur.

Na de grenscorrectie krijgt de gemeente Urk er 17 inwoners bij en in totaal 196 ha.

Bron: urk.nl