17 juli 2018

Woord van dank aan Dirk Taanman en Rien Bogerd

 

Het bestuur van SGP Urk nam dinsdagavond 17 juli met een woord van dank afscheid van Dirk Taanman, Rien Bogerd en Nathanaël Middelkoop.

Woord van dank aan Dirk Taanman en Rien Bogerd

 

In de afgelopen raadsperioden (2010-2014 & 2014-2018) was Dirk Taanman raadslid voor de SGP. Namens het bestuur sprak voorzitter Teun Pasterkamp zijn dank uit voor de inzet van Dirk in deze periode. Dirk kijkt terug op een periode waarin hij op vele mooie onderwerpen namens de SGP actief was.

Ook werd afscheid genomen van Rien Bogerd. In het verleden is Rien betrokken geweest bij SGP Jongeren Urk en in de periode 2014-2018 heeft hij de fractie ondersteund in de rol van commissielid. Een woord van dank aan Rien, voor zijn inzet op (met name) het gebied van financiën en duurzaamheid, is dan ook zeker op zijn plaats.

Tot slot ontving ook Nathanaël Middelkoop een boeket uit handen van onze voorzitter. Dit als blijk van waardering voor zijn inzet als bestuurslid van onze partij. Nathanaël is na de verkiezingen in 2018 beëdigd als raadslid voor de SGP en verlaat daarom het bestuur. Vanaf nu zal hij zich in de gemeenteraad inzetten namens SGP Urk.