U zocht op: Brussel, dit leverde 9 resultaten op.


Nathanael Middelkoop voor de belangen van Urk in Europa !

SGP Urk / Actueel / 7 mei 2019 / 41 woorden

...er eigenlijk wel naar een SGP geluisterd? Drukken de grote landen niet gewoon hun zin door? Het lijkt wel of u vanuit Den Haag en Brussel opzettelijk tegengewerkt wordt. Toch heeft stemmen zin! SGP wi...

Algemene Beschouwingen Kadernota 2019

SGP Urk / Actueel / 27 jun. 2019 / 35 woorden

... zijn historische beslissingen geweest gezien de ligging van deze gronduitbreiding van onze gemeente Urk. We mogen en moeten zeggen dat de HEERE onze gemeente gezegend heeft voor wat betreft de uitbre...

Urk Manifest Europa

SGP Urk / Actueel / 11 mei 2019 / 32 woorden

...luidt als volgt: Burgemeester en Wethouders van Urk; overwegende dat: De Europese Verkiezingen op 23 mei 2019 worden gehouden; Het beleid van de Nederlandse zee- en kustvisserij grotendeels wordt bepa...

Lijsttrekker SGP-Eurofractie Bert-Jan Ruissen spreekt met vissers

SGP Urk / Actueel / 9 mrt. 2018 / 33 woorden

...-Jan Ruissen. “Er is overigens niets nieuws onder de zon. Als beleidsmedewerker van de Eurofractie, ongeveer tien jaren terug, speelden dezelfde problemen. Toen ging het over quotering, overbevi...

Verbod pulsvisserij, hoe nu verder? (Column)

SGP Urk / Actueel / 16 feb. 2018 / 32 woorden

Verbod pulsvisserij, hoe nu verder? Het Europees Parlement heeft op 16 januari 2018 in meerderheid (402 van de 675 aanwezige leden) besloten dat zij een totaalverbod voor de pulsvisserij in Europa wil...

Slecht nieuws voor Pulsvisserij

SGP Urk / Actueel / 16 jan. 2018 / 35 woorden

Ondanks de niet aflatende inzet van ChristenUnie-SGP en CDA in heeft het Europees Parlement een amendement aangenomen om de zogeheten pulsvisserij totaal te verbieden. Dit is een zware tegen...

Algemene Beschouwingen Kadernota 2017

SGP Urk / Actueel / 6 jul. 2017 / 38 woorden

...drijven, maar ook woningen! Om concreet te zijn; het Maritieme bedrijventerrein en Schokkerhoek. De SGP zou graag vandaag nog de schop in de grond willen zetten om over te gaan tot realisatie van beid...

Bestuurlijk Platform Visserij

SGP Urk / Actueel / 21 jun. 2017 / 38 woorden

... aan Fredericia in Denemarken. Dat de noodzaak tot samenwerking ook in het buitenland wordt ingezien was daar ook goed te merken; “Dit had al jaren eerder opgepakt moete...

Ondernemersplatform SGP Urk

SGP Urk / Pagina's / 38 woorden

...elen wordt dan vermenigvuldigen.  Meer contact vanuit SGP Urk met SGP ondernemers op Urk Maar ook kunnen SGP politici van ondernemers horen wat er leeft en speelt op de werkvloer in de bedrijven....