U zocht op: SGP Fractie Urk, dit leverde 52 resultaten op.


Algemene Beschouwingen Kadernota 2017

SGP Urk / Actueel / 6 jul. 2017 / 41 woorden

Denkt aleer men doende gaat en doende denkt dan noch! Met dit motto sloot de SGP Fractie haar bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2017 af. De Algemene Beschouwingen volgde op de behandeling van de&...

SGP Fractie Urk

SGP Urk / Pagina's / 48 woorden

Over de Fractie De gemeenteraadsFractie voor de SGP in de Gemeente Urk telt op dit moment 3 leden. Voor een kleine biografie kunt u op de foto's klikken. Jan Willem Bakker (Raadslid / Fractievoorzitte...

Persbericht SGP Urk

SGP Urk / Actueel / 6 aug. 2020 / 36 woorden

...ende persoon, maar ook voor zijn familie. Daarnaast is het nodig om verantwoordlijkheden helder te houden. Er zijn veel vragen (ook bij ons) maar zolang het onderzoek loopt, zullen we inhoudelijk...

Kerkdiensten en corona; wat vindt de SGP?

SGP Urk / Actueel / 27 mei 2020 / 42 woorden

Kerkdiensten en corona; wat vindt de SGP? De SGP hecht zeer aan de voortgang van de erediensten. We waarderen de digitale mogelijkheden daarvoor, maar het is pijnlijk om niet met elkaar rondom het Wo...

Vernielingen begraafplaats Holkenkamp

SGP Urk / Actueel / 12 mei 2020 / 34 woorden

Vernielingen begraafplaats Holkenkamp Via de media en bezoekers vernamen wij als SGP het ontstellende bericht dat op de begraafplaats aan de Holkenkamp afgelopen woensdag zeker negen graven vernield ...

Lestijden basisonderwijs

SGP Urk / Actueel / 7 mei 2020 / 40 woorden

...gesprek te voeren met de besturen van de schoolvereniging Rehoboth en de Reformatorische schoolvereniging. SGP Urk ziet de uitwerking van de lestijden niet als een bevoegheid van de gemeente maa...

Gemeenteraad vergadert via beeldbellen

SGP Urk / Actueel / 7 mei 2020 / 36 woorden

Gemeenteraad vergadert via beeldbellen De gemeenteraad van Urk heeft vanavond voor het eerst weer vergaderd sinds begin maart. In verband met het coronavirus vindt de vergadering plaats door middel v...

Gemeentelijke regie type woningbouw Urk

SGP Urk / Actueel / 30 apr. 2020 / 44 woorden

SGP Urk vraag aandacht voor afstemming aanbod op de vraag naar woningbouw De Fractie van de SGP in de gemeenteraad heeft middels een amendement aandacht gevraagd voor afstemming tussen vraag en aanbo...

SGP stelt vragen over bereikbaarheid Gemeente Urk

SGP Urk / Actueel / 30 apr. 2020 / 47 woorden

  SGP stelt vragen over bereikbaarheid Gemeente Urk De Fracties van SGP, ChristenUnie en Hart voor Urk hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de nu al meer dan 3...

Anno Domini 2019

SGP Urk / Actueel / 20 dec. 2019 / 44 woorden

...rief. Nu tegen het einde van 2019 kijken we terug op het afgelopen jaar. Bij leven en welzijn willen we u middels deze weg ook in 2020 op de hoogte houden vanuit SGP Urk. Vanuit de kiesvereniging Vanu...