14 april 2022

SGP Urk stemt in met formatieadvies

(C) CC pa3ems via WikimediaCommons 

SGP Urk stemt in met formatieadvies

In de raadsvergadering van woensdag 13 april 2022 heeft de fractie van SGP Urk ingestemd met het advies van informateur Nathanael Middelkoop om formatiebesprekingen te starten tussen SGP, CDA en CU.

Op basis van de met alle partijen gehouden informatiegesprekken heeft de informateur een eindverslag samengesteld waarin het vermelde advies is voorgelegd aan de gemeenteraad van de Gemeente Urk. Het eindverslag van de informateur is hier te vinden. De vergadering is hier terug te zien.

SGP Urk heeft vertrouwen in het door de informateur uitgevoerde onderzoek en heeft dan ook unaniem ingestemd met zijn advies. Wel hecht de SGP fractie er aan om te benoemen dat ze in haar gesprek met de informateur heeft aangegeven voortzetting van de coalitie met Hart voor Urk niet uit te sluiten. Dit heeft fractievoorzitter Jacob de Borst dan ook verwoord in de raadsvergadering.

De SGP begrijpt dat het advies van de informateur teleurstellend is voor Hart voor Urk waarmee in de afgelopen 12 jaar is samengewerkt. Dankbaarheid is er dan ook voor de welgemeende en goede wensen die deze partij meegaf bij monde van raadslid Louw Gnodde. Ook is er dankbaarheid voor de wijze waarop CDA en CU in de gemeenteraad hebben gesproken ten aanzien van het belang van zondagsrust. De SGP ziet er dan ook naar uit om aan de slag te gaan met de formatiebesprekingen.

Namens de SGP fractie zullen fractievoorzitter Jacob de Borst en wethouderskandidaat Nathanael Middelkoop het voortouw nemen in de formatiebesprekingen. De SGP roept de Urker bevolking op om de formatie een plaats te geven in het gebed zodat hierin het goede voor ons dorp gezocht mag worden.