17 mei 2022

Tiemen Romkes ziet af van raadslidmaatschap

Tiemen Romkes ziet af van raadslidmaatschap

Het aankomende raadslid voor de SGP in de raad van de gemeente Urk, Tiemen Romkes, heeft gemeend voor het raadslidmaatschap te moeten bedanken.

Hoewel hij vol enthousiasme in de fractiebegeleidingsgroep is begonnen en warm liep voor het raadslidmaatschap, moet Tiemen echter constateren dat het raadslidmaatschap – wil je het goed doen – niet valt te combineren met zijn werk. Als agent draait Tiemen vele avond- en nachtdiensten. Hoewel er op zijn werk rekening kan worden gehouden met de avonden van de gemeenteraad blijkt een combinatie raadslidmaatschap en werk echter niet of nauwelijks mogelijk. Door het geringe aantal avonden dat overblijft, komt ook zijn gezin in de knel. Vandaar dat Tiemen heeft besloten om het raadslidmaatschap niet te aanvaarden.

Het bestuur en de fractie vinden het jammer dat Tiemen Romkes op dit moment als raadslid niet beschikbaar is, maar respecteren wel zijn beslissing en zijn blij dat hij beschikbaar blijft voor de SGP.

Wilco van Klinken zal zijn plaats innemen en wordt DV aanstaande donderdag tot raadslid beëdigd.