4 mei 2022

Maak haast met energietoeslag!

Maak haast met energietoeslag!

Tijdens de raadsvergadering van 13 april heeft de SGP aandacht gevraagd voor de compensatieregeling hoge energiekosten welke de gemeente namens het kabinet uit moet voeren.

Op dit moment is er nog steeds onduidelijkheid over de uitwerking van deze regeling door de gemeente Urk. Dit ondanks het gegeven dat op de website van de gemeente Urk vermeld staat dat hierover half april informatie gedeeld zou worden.

Daarom vragen wij opnieuw aandacht voor deze zaak. De compensatieregeling is bedoeld om gezinnen met lage inkomens (deels) te compenseren voor de snel en vooral fors stijgende kosten van energie. In veel gemeentes loopt de aanvraagprocedure inmiddels, er zijn ook al meerdere gemeentes die tot uitkering zijn overgegaan.

De fractie van de SGP heeft de volgende vragen:

  • Wat is de status binnen het gemeentelijke apparaat van de gemeente Urk m.b.t. de door het kabinet gevraagde uitwerking van deze regeling?
  • Hoe ziet de uitwerking van de regeling eruit? Immers het primaire doel van de regeling is om bedoelde burgers op zo kort mogelijke termijn in de gestegen kosten tegemoet te komen!
  • Wanneer komt de gemeente Urk naar buiten met informatie over de regeling?
  • Welke groepen bewoners komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen?
  • Benadert de gemeente Urk actief bewoners/gezinnen waarvan zij meent dat deze in aanmerking komen voor de tegemoetkoming?
  • Op welke wijze worden andere burgers, die wellicht ook in aanmerking komen voor de compensatie, maar zich buiten het gezichtsveld van de gemeente bevinden, benaderd c.q. uitgenodigd zich te melden voor het doen van een aanvraag?
  • Komen bewoners van het onlangs geopende gebouw aan de Hofstee ook in aanmerking voor compensatie (dieselaggregaten)?
  • Overweegt het College, net als diverse andere gemeentes doen, een extra bedrag beschikbaar te stellen voor het verhogen van de compensatie dan wel de doelgroep(en) uit te breiden?

Gezien het feit dat wij in de raadsvergadering van 13 april hiervoor al aandacht hebben gevraagd mogen we er van uit gaan dat er spoedig meer duidelijk zal zijn.