12 november 2022

SGP Stemt in met Begroting 2023

SGP Stemt in met Begroting 2022

Donderdagavond 10 november heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 vastgesteld. Deze ziet er voor de komende 3 jaren positief uit en daar zijn we blij mee. Voorzichtigheid is in deze tijden geboden, maar we hebben wat vlees op de botten om tegenvallers te kunnen opvangen.

In de voorafgaande commissievergadering zijn vrijwel alle vragen naar tevredenheid beantwoordt. Samen met het CDA heeft de SGP een amendement ingediend om de uitgave voor de Sportboulevard fase 2 pas te voteren als alle puzzelstukjes bij elkaar gevoegd, als compleet plan gepresenteerd kunnen worden. Over het doorgaan van fase 2 is nooit ter discussie geweest. Allerlei onderdelen van het plan zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Het ontbrak echter aan een compleet en totaal beeldplan. Na de toezegging van het college om op korte termijn te komen met een compilatie van alle onderdelen, werd het amendement ingetrokken en konden alle partijen van harte akkoord gaan met dit belangrijke document.

De vergadering en de genoemde stukken zijn hier terug te zien.