11 oktober 2023

SGP keurt verwijderen, stelen en verbranden van de Israëlische vlaggen af

Israelische vlaggen (C) Pixabay

In de nacht van dinsdag op woensdag (10 en 11 oktober 2023) zijn bij inwoners van Urk Israëlische vlaggen van de gevel of uit de tuin verwijderd. De gestolen vlaggen werden verzameld en in de brand gestoken. De SGP Urk betreurt deze brute daad.

Niet alleen zijn eigendommen van inwoners verwijderd, meegenomen en in de brand gestoken, maar bovendien wordt op ernstige wijze de Urker gastvrijheid met de voeten getreden.

De vlaggen aan of bij de woningen op Urk waren opgehangen om steun te betuigen aan Israël dat achterliggende zaterdag door een barbaarse aanval van de terreurorganisatie Hamas ernstig werd opgeschrikt. Baby’s, kinderen, ouderen en ouden van dagen werden in koelen bloede afgeslacht. Ook zijn er vele Israëlische burgers ontvoerd.

Gelet op al deze gruwelijkheden die door Hamas zijn gepleegd en het grote leed en rouw onder de bevolking van Israël wilden inwoners van Urk een blijk van medeleven en steun betuigen.

Het is zondermeer triest en verwerpelijk dat deze steunbetuiging door het betreden van particulier eigendom, het stelen en verbranden van de Israëlische vlag ernstig werd verstoord. De SGP hoopt dat de dader(s) snel zullen worden opgespoord en aangesproken op hun ontoelaatbaar gedrag.

“Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der Heirscharen (Zacharia 4 vers 6).