14 februari 2023

Niet tornen aan bedientijden brug Urker Sluis

SGP stelt vragen over kostsluiting Urker Sluis

Niet tornen aan bedientijden brug Urker Sluis

De fractie van de SGP heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders in verband met de berichtgeving van het Urkerland over het einde van de ‘Kostsluiting van de sluis’. De SGP hoopt hiermee verkeersproblematiek rondom ‘de kost’ te voorkomen.

Het Urkerland van maandag 13 februari j.l. berichtte over het einde van de 'Kostsluiting van de sluis'. Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft besloten de zogenoemde ‘tijdelijke kostsluiting’ van de Urkersluis weer in te trekken. Hierover heeft de SGP de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met dit bericht en is het juist?
  2. Zo ja, is door de provincie vooraf overleg gepleegd met het college over het voorgenomen besluit?
  3. Zo nee, is het college door de provincie op de hoogte gesteld van genomen besluit?
  4. Het Urkerland bericht dat de sluitingstijden tussen 13.00 en 14.00 uur wel gelden voor de Urker objecten (fietsbrug, Michiel de Ruyterbrug en Arie de Witbrug). Daarmee wordt een verschil gecreëerd tussen de sluitingstijden van de sluis versus de gemeentelijke eigendommen. Is deze interpretatie juist? Zo ja is dit verschil ook praktisch en/of wenselijk? (Indien de fietsbrug tussen 13 en 14 niet opengaat, wat heeft het openen van de sluis in dat tijdslot dan voor zin?)
  5. Is het college bereid om in overleg te treden met de Provincie om bezwaar te maken en gelijkluidende sluitingstijden te bedingen, waarbij rekening gehouden wordt met de tijdstippen waarop Urk aan de kost zit?

De feiten spreken boekdelen. Op het Urker industrieterrein zijn circa 80 bedrijven actief. Tussen 12:45 en 13:45 gaan duizenden Urkers heen en weer om thuis warm te eten. Hoe de Provincie Flevoland op het idee komt om op dit tijdstip de verkeersbrug over de Urker Sluis te gaan bedienen voor scheepvaart is niet bekend, maar dat dit voor veel overlast op Urk gaat zorgen is duidelijk. De SGP vertrouwt er op dat het college er in slaagt de verantwoordelijk gedeputeerde nader inzicht te verschaffen en dit voornemen te verijdelen.