27 februari 2021

Bezoek Kees van der Staaij op anderhalve meter

Het lijkt afstandelijk. Toch is het dat niet. Ondanks de anderhalve meter spraken diverse inwoners onze Kees van der Staaij tijdens zijn werkbezoek (op zaterdag 27 februari 2021) op Urk aan. Uit zijn antwoorden bleek hoe onze nummer 1 op de SGP- lijst voor de komende verkiezingen de vele onderwerpen beheerst.

In de Visserijschool werd Kees van der Staaij en de nummer 4 op de SGP-lijst André Flach hartelijk ontvangen door wethouder Nathanaël Middelkoop (nummer 10 op de SGP-lijst) en de vestigingsdirecteur Durk Bijma. Na een interessante uitleg over de toekomst van het visserijonderwijs, lichtten Jacob de Boer en Willem Snoek de visserijzorgen toe. Uiteraard kwamen daarbij de gevolgen van de Brexit en de bemoeienis van Brussel aan de orde, maar ook het voornemen van Greenpeace om stenen in de zee te dumpen.

Cees en Kees

De wandeling door de oude dorpskern leverde onverwachtse ontmoetingen op. Meerdere plaatsgenoten maakten van de gelegenheid gebruik om met Kees van der Staaij op de foto te gaan of vragen te stellen. Burgemeester Cees van den Bos groette met zijn gezin vanaf het balkon de andere Kees toen hij passeerde.

urgemeester Cees van den Bos trots op mooie uitzicht over de haven en het IJsselmeer

 

Meindert Kramer en Klaas Post gaven na de lunch een interessante toelichting op de vele grenscorrecties die tussen de Noordoostpolder en Urk plaatsvonden en waar veel voor betaald moest worden. Zij riepen de plaatselijke, provinciale en landelijke vertegenwoordigers op om de handen ineen te slaan en samen met de Noordoostpolder een meerjarenvisie op te stellen, zodat de 'gaten' die elke keer in de woningbouw en in de beschikbare industriegrond vallen niet meer zullen voor komen.

Dat durf, lef en ondernemingszin Urk kenmerken toonden Johan Hartman en Louwe Kramer. Zij gaven een beeld van de groeiende en bloeiende Urker economie.

Het Bijbelse geluid laten horen

Al met al ervaarde Kees van der Staaij het bezoek als "vernieuwend, verrijkend en waardevol." Hij liet weten dat bij de verkiezingen “er standaard een bezoek aan Urk op het programma staat. Urk hecht aan het christelijk geluid in de Tweede Kamer.”

In zijn persoonlijke boodschap riep hij de bevolking op om op een christelijke partij te stemmen. 

“Het blijft hard nodig om voor de christelijke waarden en normen in de Tweede Kamer op te komen. Het huwelijk en het gezin, de zondag, het reformatorisch onderwijs liggen onder vuur. Het antisemitisme groeit in Nederland. Het leven van jong (al in de baarmoeder) en oud behoort beschermd te worden. Stem daarom een partij die de Bijbel als uitgangspunt neemt. Stem SGP..!”

Varend cultureel erfgoed

 

Spontane ontmoeting