20 september 2023

Sociale waarde van visserijgemeenschappen

Sociale waarde van visserijgemeenschappen

20 september 2023 hield onze wethouder een presentatie in de Visserijcommissie van het Europees Parlement te Brussel. Onderwerp van de Public Hearing was "The importance of fisheries and aquaculture for rural areas". In goed Nederlands: "Het belang van visserij en aquacultuur voor lokale gemeenschappen".

Nathanael betoogde dat visserijgemeenschappen een grote sociaal-economische waarde hebben. Iets waar in het Europees Parlement meer rekening mee gehouden zou moeten worden. Naast politieke belangen spelen spelen technische argumenten, duurzaamheid en klimaat een grote rol en is er geen oog voor de sociaal-economische gevolgen van beleid. Tegelijk is de sociale impact van europees beleid op een visserijgemeenschap zoals Urk enorm.

Uit de bijdrage van wethouder Middelkoop werd duidelijk dat de overheid haar onderdanen moet benaderen vanuit een houding van vertrouwen. Alleen op die manier kan ook vertrouwen worden geoogst. In een democraties is wederzijds vertrouwen onmisbaar omdat zij de basis vormt voor de legitimatie van de macht.

Bekijk of beluister hier de presentatie van Nathanaël Middelkoop die hij hield namens het Bestuurlijk Platform Visserij:

De volledige hearing inclusief de vraag- en antwoord sessie kan worden terugbekeken via de website van het Europees Parlement:

Committee on Fisheries | European Parliament Multimedia Centre (europa.eu)

De presentatieslides van Nathanaël zijn hier te downloaden:

ITEM 11_Presentatie hoorzitting Nathanael.pdf (europa.eu)

FINAL Programme Hearing_fisheries rural areas.pdf (europa.eu)