8 oktober 2020

Toekomst IJsselmeervisserij

Toekomst IJsselmeervisserij

Toekomst IJsselmeervisserij

De SGP-fractie is geschrokken van de harde kamerbrief van het ministerie over de IJsselmeervisserij. De SGP-fractie is daarom twee weken geleden een stille diplomatie gestart op dit onderwerp richting de Haagse SGP-fractie. Fractievoorzitter Jan Willem Bakker geeft aan contact te hebben met verschillende IJsselmeervissers. SGP Kamerlid Roelof Bisschop wordt op dit onderwerp gevoed met informatie voor het Algemeen Overleg Visserij van D.V. 12 oktober waar dit ter sprake zal komen.

“Het is onverteerbaar dat na de afsluiting van de Zuiderzee nu het laatste restant van de visserij op het IJsselmeer zo keihard in de uitverkoop wordt gezet door de minister”. De visserij op het IJsselmeer is in omvang al zeer beperkt, maar is nog steeds van grote waarde voor ons dorp. “Denk alleen maar aan de bedrijvigheid in de haven die dit geeft en de IJsselmeerafslag op de haven die zowel een economische als toeristisch waarde voor het dorp heeft”. 

Raadslid Nathanaël Middelkoop wijst op de tegenstrijdigheid in de Kamerbrief als het om de wetenschappelijke kennisbasis gaat. Enerzijds wordt in de Kamerbrief aangegeven dat het voorgestelde beleid is genomen op basis van de best beschikbare wetenschappelijk informatie. Anderzijds wordt erkend dat deze wetenschappelijke informatie kwalitatief onvoldoende is om een goed beheer van de IJsselmeervisserij op te kunnen baseren. Daarvoor zijn er een betere registratie en meer betrouwbare vangstdata nodig. Daar ligt juist een kans voor de minister om de visserij in te zetten bij het verwezenlijken hiervan, zoals ook al in andere visserijen gebeurt, stelt Nathanaël Middelkoop. “De voorgestelde sanering is als een schot hagel op een mug afvuren; het geeft veel schade, maar is niet effectief”. Daarbij worden de eerder inspanningen van de sector zomaar overboord gegooid. Sinds 2014 heeft de sector vrijwillig 85% van de staande netten voor schubvis niet gebruikt. Dit wordt nu bestempeld als ongebruikte rechten die worden ingenomen zonder enige vorm van vergoeding. Ook het jaarlijks vrijwillig een aantal weken stilliggen door de sector wordt hiermee volledig genegeerd. Dat is onacceptabel wat de Urker SGP-fractie betreft. 

De beleidslijn die minister Schouten hiermee inzet is naar de interpretatie van SGP-raadslid Nathanaël Middelkoop bovendien in strijd met de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). “Het GVB moet ervoor zorgen dat de visserij ecologisch, economisch en sociaal duurzaam is. Daarnaast moet het een dynamische visserijsector bevorderen en een goede levensstandaard voor de visserijgemeenschappen waarborgen. Zeker de goede levensstandaard en de economische en sociaal duurzame visserij wordt hiermee onder druk gezet”. Verder staat het haaks op de ambitie vanuit de Regiodeal om het maritieme karakter van Urk te versterken. Dat wordt hiermee juist verzwakt en kan niet de bedoeling zijn.

Wij roepen dan ook onze collega fracties in de gemeenteraad op zo snel mogelijk contact op te nemen met de fracties in de Tweede Kamer om deze bedreiging van het voortbestaan van de IJsselmeervisserij tegen te houden.