23 november 2021

Herdenkingsdienst 100 jaar SGP Urk

Verslag

Op dinsdag 23 november vond in de Menorahkerk een herdenkingsdienst plaats in verband met het 100-jarig jubileum van onze Kiesvereniging. De sprekers waren ds. D.E. van de Kieft, ds. A.C. Uitslag en drs. D. van Meeuwen, voorzitter van het hoofdbestuur van de SGP.

Ds. D.E. van de Kieft opende de dienst en hield een meditatie aan de hand van Psalm 11 vers 3 en 4. Hij bracht naar voren dat het fundament van de Godsvreze in Nederland is omgestoten: Gods heilige Tien Geboden worden met voeten getreden. Gods naam en dag, maar ook het gezag, het begin en eind van het leven en het huwelijk staan zwaar onder druk. Het christelijke geluid wordt al minder getolereerd. Niet alleen de overheid en het Nederlandse volk zondigen echter tegen God, maar ook de kerkmens. Toch kan de mens God nooit iets doen: de HEERE is in het paleis van Zijn heiligheid. God gaat door met Zijn kerkvergaderend werk.

Ds. A.C. Uitslag mediteerde vanuit Prediker 12 vers 13 en 14. Aan de hand van de drie kernwoorden ‘standvastig’, ‘getuigend’ en ‘profetisch’ – waarvan de beginletters de partijnaam SGP vormen – nam hij de aanwezigen mee door de geschiedenis van de Urker SGP. Een SGP’er dient standvastig te zijn: de principes uit Gods Woord mogen nooit opzijgezet worden. De SGP is vanouds een getuigenispartij: SGP-politici moeten aan het volk voorhouden dat Gods geboden heilzaam zijn voor alle mensen. Het betaamt alle mensen om de Heere te vrezen en Zijn geboden te onderhouden. Een SGP’er moet tot slot profetisch zijn: de zonden van overheid en onderdanen moeten aangewezen worden.

Beide predikanten wezen ook op de schuld en zonden die er in de Kiesvereniging zijn geweest en hielden de SGP’ers met klem de spiegel voor: hoe is ons handelen en spreken geweest? Toch geeft de Heere dat ook na honderd jaar de SGP op Urk nog mag bestaan om Zijn Woord te mogen en moeten voorhouden.

Hierna hield partijvoorzitter Dick van Meeuwen namens de landelijke SGP een toespraak. Hij feliciteerde de Urker SGP ook namens de fracties uit de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement met het bijzondere jubileum. Ook Van Meeuwen haalde enkele aspecten van de afgelopen honderd jaar naar voren. Hij memoreerde tevens het overlijden van Bas van der Vlies, de oud-partijleider van de SGP, die ’s middags herdacht was in de Tweede Kamer. Het was merkbaar dat Van der Vlies door zijn levenswandel een diepe indruk heeft gemaakt.

Rien Bogerd, de voorzitter van het plaatselijke bestuur, sprak een dankwoord uit richting de sprekers, de organist, de koster en kerkenraad van de Menorahkerk en de aanwezigen.

De herdenkingsdienst is hier terug te luisteren.

Auteur: Teunis Kramer