13 november 2020

Ledenbrief: SGP Verkiezingsprogramma & Kandidatenlijst 2021

Ledenbrief: SGP Verkiezingsprogramma & Kandidatenlijst 2021

Ledenbrief

SGP-Verkiezingsprogram en kandidatenlijst

Misschien hebt u al gelezen of gehoord dat het concept SGP-Verkiezingsprogramma is verschenen en de concept kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nu bestaat voor ons de mogelijkheid om als Kiesvereniging op beide stukken te reageren.

Amendementen op Verkiezingsprogramma

Het SGP-Verkiezingsprogramma vindt u op www.sgp.nl/verkiezingsprogramma 

Wij vragen u dit programma door te nemen en indien u wijzigingen of aanpassingen hebt ons dat vóór DV zaterdag 28 november 2020 te laten weten.

Voor alle duidelijkheid vermelden we nog dat de amendementen van politiek-inhoudelijke aard moeten zijn. Tekstuele wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven, maar die worden (al dan niet) meegenomen bij de eindredactie.

Dus vóór D.V. zaterdag 28 november 2020 dient u uw amendement(en) door te geven (urk@sgp.nl). Daarna behandelen wij uw eventuele amendement(en) in onze bestuursvergadering van D.V. dinsdag 1 december 2020. Op D.V. woensdag 2 december 2020 krijgen alle leden van onze Kiesvereniging bericht welke amendementen er zijn ontvangen en wat wij met de amendementen hebben gedaan. Wij achten deze werkwijze de snelste en meest doelmatige binnen de mogelijkheden in deze coronatijd.

Uw amendement(en) zien we met belangstelling tegemoet.

Kandidatenlijst

De concept SGP-kandidatenlijst vindt u op www.sgp.nl/kandidatenlijst

Over de samenstelling van de kandidatenlijst kunnen we als Kiesvereniging advies uitbrengen. Dit moeten we uiterlijk D.V. donderdag 3 december 2020 doen. We stellen u in de gelegenheid om suggesties of wijzigingen ons door te geven. Dat kan vóór D.V. zaterdag 28 november 2020 via urk@sgp.nl. Daarna behandelen wij uw eventuele amendement in de bestuursvergadering van D.V. dinsdag 1 december 2020. Op D.V. woensdag 2 december 2020 krijgen alle leden van onze Kiesvereniging bericht welke voorstellen en adviezen er zijn ontvangen en wat wij daarmee hebben gedaan. Wij achten deze werkwijze de snelste en meest doelmatige binnen de mogelijkheden in deze coronacrisis.

Uw adviezen en voorstellen zien we met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
De secretaris van de SGP-Kiesvereniging Urk,
G. de Boer